ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DOROBANTU
 
Sat Dorobantu , comuna Dorobantu, Judetul Tulcea, strada Primaverii nr. 45, cod postal: 827070; tel: 0240576306; fax: 0240576426; e-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com        

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Dorobantu: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Proiect de hotarare privind reorganizarea "Compartimenlului administrativ si gospodarire comunala" din structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorobantu, judetul Tulcea, precum si a "activitatii autofinatata alimentare cu apa" .. 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
2 Proiect de hotarare privind "aprobarea studiului de oportunitate referitor la reorganizarea servicului public de alimentarea cu apa al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, a regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa... 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
3 Proiect de hotarare (anexa) STUDIU DE OPORTUNITATE pentru reorganizarea serviciului de alimentare cu apa in gestiune directa a localitatii Dorobantu - judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
4 anexe - Proiect de hotarare privind reorganizarea "Compartimenlului administrativ si gospodarire comunala" din structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorobantu, judetul Tulcea, precum si a "activitatii autofinatata alimentare cu apa" .. 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
5 PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea si organizarea Serviciului Public de Salubrizare - comuna Dorobantu, judetul Tulcea 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148244400023-12-2016
6 Caiet de Sarcini - infiintarea si organizarea Serviciului Public de Salubrizare - comuna Dorobantu, judetul Tulcea 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148244400023-12-2016
7 proiect_de_hotarare_amenajament_pastoral 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148996080020-03-2017
8 proiect_de_hotarare_exercitiu_bugetar_2016 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149514120019-05-2017
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149997960014-07-2017
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare plan venituri si cheltuieli 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149997960014-07-2017
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, aprobarea Organigramei si a Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149997960014-07-2017
12 proiect_de_hotarare_referitor_incasare_taxa_apa 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149997960014-07-2017
13 proiect de hotarare - indicatori obiectiv imbunatatire strazi, asfaltare 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150058440021-07-2017
14 Proiect de hotarare referitor dispensar medical 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150516360012-09-2017
15 Proiect de hotarare privind reactualizarea Planului de acoperire si analiza a riscurilor al comunei Dorobantu, judetul Tulcea 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150516360012-09-2017
16 proiect de hotarare prestari servicii nerenumerate 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150542280015-09-2017
17 proiect de hotarare plan operativ pe timpul iernii 2017-2018 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150844680020-10-2017
18 Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea SC Alimentare cu Apă Dorobanţu SRL 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
19 proiect de hotarare - aprobare evaluare spatii 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
20 proiect de hotarare - procedura inchiriere bunuri 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
21 Proiect de hotarare aprobare plan actiuni interes local 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
22 Proiect de hotarare raport evaluare imobil 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
23 Proiect de hotarare taxe si impozite 2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
24 Proiect de Hotarare delegare serviciu colectare deseuri 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151743600001-02-2018
25 Proiect de hotarare - procedura licitatie publica - inchiriere spatiu cabinet medical ecografie 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151743600001-02-2018
26 Proiect de Hotarare buget 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151881840017-02-2018
27 Proiect de Hotarare v buget 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151881840017-02-2018
28 Proiect de Hotarare plan venituri si cheltuieli - 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151881840017-02-2018
29 proiect de hotarare rectificare buget 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152175600023-03-2018
30 proiect de hotarare inchiriere pajisti 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152175600023-03-2018
31 Proiect de Hotarare privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animaIe care sunt membrii ai colectivitatii locale 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
32 proiect de hotarare exercitiu bugetar 2017 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
33 proiect de hotarare PUZ construire locuinta 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2018 Primaria Dorobantu - Toate drepturile rezervate