ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DOROBANTU
 
Sat Dorobantu , comuna Dorobantu, Judetul Tulcea, strada Primaverii nr. 45, cod postal: 827070; tel: 0240576306; fax: 0240576426; e-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com        

harta site: Organizare >>> Achiziţii Publice

  Organigramă Urbanism Starea Civilă Asistenţă Socială Achiziţii Publice Taxe şi Impozite Registru Agricol  


          Biroul Achiziţii Publice asigură demararea şi derularea procedurilor de achiziţii publice, în baza legislaţiei în vigoare cu privire la achiziţiile publice şi are următoarele atribuţii: 
  • - asigură respectarea etapelor de desfăşurare a achiziţiilor publice conform legislaţiei în vigoare;
  • - întocmeşte contractele de achiziţii publice pentru care s-au demarat proceduri;
  • - asigură demararea procedurilor de achiziţii publice, servicii şi lucrări;
  • - asigură demararea procedurii de concesionare şi de închiriere;
  • - urmăreşte asigurarea calitaţii lucrărilor prestate prin respectarea cadrului legal care reglementeaza achiziţiile publice, concesionările şi închirierile;
  • - asigură realizarea programului anual de achiziţii publice;
  • - asigură încheierea procedurilor în timp optim. 

Date despre economia comunităţii - Lucrări de Investiţii 2009 - 2012
Date despre finanţele publice locale- Programul de Investiţii Publice
p1-  admin, 11-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Dorobantu - Toate drepturile rezervate