ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DOROBANTU
 
Sat Dorobantu , comuna Dorobantu, Judetul Tulcea, strada Primaverii nr. 45, cod postal: 827070; tel: 0240576306; fax: 0240576426; e-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com        

>>> Funcţionarii din cadrul Primăriei DOROBANTU

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Primar: MUNTEANU VALENTIN
Viceprimar: ALEXANDRU GEORGE
Secretar: GROPENEANU DOBRICA

Consiliul Local al Comunei DOROBANTU

Funcţionarii din cadrul Primăriei Comunei DOROBANTU

Nr Nume Prenume Funcţia Funcţionar Public Compartiment /Serviciu
1 Scarlat Nicolae muncitor calificat nu administrare si gospodarire
2 Aldes Stelica sofer nu administrare si gospodarire
3 Vilcu Nicolae muncitor calificat nu administrare si gospodarire
4 Sirbu Maria guard nu administrare si gospodarire
5 Alexandru George sef formatie pompieri nu administrare si gospodarire
6 Buja Constantin inspector da Agricol
7 Buzatu Lacramioara bibliotecar nu biblioteca
8 Ardeleanu Iulian consilier da Buget contabilitate si achizitii publice
9 Neacsu Mirela casier nu Buget contabilitate si achizitii publice
10 Coconasu Corina - Loredana Referent nu Impozite si taxe
11 PADURARU PETRE referent da Urbanism si amenajarea teritoriului


Din totalul de 3 funcţionari publici:
3 au studii superioare;
5 au absolvit cursuri de specialitate în domeniul în care activează;
  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Dorobantu - Toate drepturile rezervate